Despre noi

Termeni si conditii

Bine aţi venit pe website-ul www.performmedia.ro! Acest website este proprietatea SC Perform Media SRL.

Vă rugăm să citiţi cu atenţie Termenii şi condiţiile de utilizare ale acestui website prezentate mai jos. Utilizarea site-ului, logarea şi accesul la servicii presupune implicit acceptarea acestor Termeni şi condiţii, cu toate consecinţele care decurg din acceptarea acestora. 

Societatea Comercială Perform Media, denumită generic în cele ce urmează şi Perform Media, în calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului www.performmedia.ro îşi rezervă dreptul de a schimba şi actualiza în orice moment conţinutul acestui website, precum şi Politica de confidenţialitate şi Termenii şi condiţiile de utilizare, fără nici un fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitaţi periodic această secţiune pentru a verifica Termenii şi condiţiile pe care aţi agreat să le respectaţi prin utilizarea acestui site.

 

Termeni generali de folosire a site-ului

1. Acces

Termenii şi condiţiile prezentate sunt valabile şi se aplică pentru toate website-urile din domeniul performmedia.ro şi pentru care SC Perform Media SRL are calitatea de autor/proprietar/administrator. Toate aceste website-uri (aşa cum există ele în prezent sau vor fi ulterior implementate), precum şi website-ul www.performmedia.ro vor fi denumite generic, în mod individual sau colectiv Site şi/sau Site-uri în cele ce urmează.

În cadrul prezentului document, cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul, cuvintele care denotă genul masculin includ femininul, şi cuvintele care denotă genul feminin includ masculinul.

Prin termenul „utilizator” al acestui site se înţelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa acest site. 

Perform Media poate, fără orice altă notificare sau formalitate şi fără ca acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să suspende sau să blocheze accesul dvs. la conţinutul site-ului sau la o parte a acestui conţinut. 

 

2. Drepturi de autor

Paginile Site-urilor sunt protejate de legea drepturilor de autor. În particular, orice reproducere, adaptare, traducere, stocare sau procesare în alte media, incluzând stocarea şi procesarea prin mijloace electronice se bucură de copyright. 

Perform Media este autorul Site-urilor şi beneficiază de toate drepturile legale recunoscute autorilor, conform legislaţiei romane şi internaţionale. În lipsa altor precizări, toate materialele, incluzând imagini, texte, ilustraţii, design-uri, icon-uri, fotografii, clipuri audio/video, elemente de grafică web ș.a.m.d. sunt proprietatea Perform Media sau sunt licenţiate de Perform Media pentru a fi folosite.

 

3. Licenţe de utilizare

Perform Media va acorda o licenţă limitată pentru a accesa/vizita Site-ul, fără posibilitatea de a-l modifica în lipsa unui acord din partea Perform Media. Această licenţă nu include:

 - revânzarea sau utilizarea în scopuri comerciale a informaţiilor prezentate pe Site;

 - download-ul sau copierea informaţiilor legate de conturi utilizator;

 - utilizarea tehnicilor tip data mining, roboţilor sau tehnologiilor similare care permit extragerea şi analiza datelor.

Perform Media va acorda o licenţă limitată, revocabilă şi ne-exclusivă de a vă crea un hyperlink către pagina home a Site-ului atâta vreme cât acest link nu descrie Perform Media sau un partener/afiliat al acestuia într-o manieră falsă, greşită sau jignitoare. Licenţa acordată nu va permite utilizarea în cadrul acestui hyperlink a mărcii Perform Media fără acordul prealabil scris al SC Perform Media SRL.

Conţinutul Site-urilor, integral şi/sau parţial, nu poate fi reprodus, duplicat, copiat, revândut, vizitat sau exploatat în scopuri comerciale fără acceptul scris prealabil al Perform Media.

 

4. Mărci

Marca Perform Media este o marcă înregistrată şi este deţinută de către SC Perform Media SRL. Domeniul performmedia.ro este deţinut de către SC Perform Media SRL. Utilizarea acestei mărci, a domeniului sau a numelui Perform Media, în formă directă sau „ascunsă” (de tipul, dar nu limitat la, meta taguri sau alte tehnici de indexare, căutare web) fără permisiunea prealabilă scrisă a SC Perform Media SRL este interzisă şi se pedepseşte conform legii. Utilizarea neautorizată a acestora revocă imediat licenţele acordate de către SC Perform Media SRL, conform cu cele de mai sus.

Orice abuz sau utilizare neautorizată ale acestor mărci sunt interzise şi constituie încălcări ale legii mărcilor, legii dreptului de autor şi a altor legi ale proprietăţii intelectuale şi ale concurenţei neloiale. 

 

5. Drepturi de proprietate intelectuală

Dreptul de copyright pentru informaţiile existente pe acest site este deţinut de Perform Media sau de partenerii săi. Nici un material de pe acest site (cu excepția comunicatelor de presă) nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără permisiunea anterioară explicită, prin acord scris al Perform Media sau al partenerilor săi. 

SC Perform Media SRL respectă drepturile intelectuale ale altora. În cazul în care considerați că munca dumneavoastră a fost copiată de o manieră care să încalce dreptul de proprietate intelectuală, vă rugăm adresaţi SC Perform Media SRL o notificare care să cuprindă:

 - semnătura fizică sau electronică a persoanei autorizate să reprezinte pe posesorul dreptului de proprietate intelectuală;

 - o descriere a materialelor protejate de drepturi care apreciaţi că au fost încălcate;

 - o indicare a locaţiei pe Site unde apreciaţi că aceste drepturi au fost încălcate;

 - adresa, numărul de telefon şi adresa e-mail a dumneavoastră;

 - o declaraţie pe proprie răspundere conform căreia sunteţi convins că utilizarea în dispută nu a fost autorizată de deţinătorul drepturilor, ale împuternicitului sau ale legii;

 - o declaraţie notarială pe proprie răspundere conform căreia acţionaţi cu bună credinţă, că notificarea este completă şi corectă şi că sunteţi deţinătorul drepturilor sau acţionaţi în numele său.

 

6. Reguli de utilizare. Garanţii

Site-ul este furnizat de către SC Perform Media SRL pe o bază „aşa cum este” şi „atât cât este disponibil”. SC Perform Media SRL nu garantează că Site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de la performmedia.ro sunt fără viruşi sau alte componente informatice cu caracter potenţial dăunător. 

Utilizatorul foloseşte Site-ul pe riscul propriu, SC Perform Media SRL fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea Site-ului sau ca urmare a utilizării informaţiilor de pe Site. SC Perform Media SRL nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe Site. Informaţia oferită pe acest site nu este în mod obligatoriu completă sau actualizată. Un document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial. SC Perform Media SRL nu acordă nici un fel de garanţie pentru conţinutul şi utilizarea acestui Site. Informaţiile publicate corespund realităţii la momentul înscrierii lor pe Site sau al actualizării diverselor pagini ale Site-ului.

Serviciile şi produsele prezentate pe Site-uri nu se constituie într-o ofertă de niciun fel, fiind prezentate cu titlu pur informativ. Pentru a primi o ofertă din partea SC Perform Media SRL, veţi accesa secţiunea Cerere de ofertă unde veţi completa formularul prezentat. SC Perform Media SRL îşi rezervă dreptul de a nu răspunde solicitării dumneavoastră.

Site-ul poate furniza sau terţe părţi pot furniza prin intermediul site-ului, legături („link”-uri) către alte pagini sau resurse World Wide Web. Perform Media nu garantează şi nu este responsabilă de disponibilitatea acestora şi nu este responsabilă în nici un fel de formă, conţinutul, publicitatea, produsele sau alte materiale de pe, sau disponibile pe acestea. 

Paginile acestui website conţin linkuri („hyperlinkuri”) către alte website-uri care sunt administrate de părţi terţe şi ale căror conţinuturi nu sunt cunoscute de către Perform Media. Perform Media permite doar accesul către aceste situri, dar nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru conţinutul acestora. Link-urile noastre către website-urile părţilor terţe sunt menite să vă faciliteze navigarea. Formulările de pe siturile redirecţionate nu ne aparţin. Nu ne identificăm cu niciun fel de conţinut de pe paginile de website ale părţilor terţe. În particular, nu ne asumăm nicio răspundere pentru încălcările prevederilor legale sau pentru încălcările drepturilor părţilor terţe.

Perform Media nu îşi asumă responsabilitatea pentru nicio încălcare a legii dreptului de autor, a legii mărcilor sau a drepturilor proprietăţii intelectuale sau personale care se pot produce pe o pagină accesată printr-un hyperlink.

 

7. Securitate

Utilizatorul acestui site este direct răspunzător pentru asigurarea confidenţialităţii datelor privitoare la contul de acces, cum ar fi numele de utilizator şi parola. Sunteţi de acord să vă asumaţi întreaga responsabilitate pentru activităţile/acţiunile desfăşurate pe Site cu contul şi parola dumneavoastră. Dacă suspectaţi că, din diverse motive, imputabile sau nu dumneavoastră, confidenţialitatea acestor date de acces a fost compromisă, veţi notifica imediat SC Perform Media SRL pentru a bloca accesul la cont şi a vă genera cât mai rapid unul nou. 

Orice acțiuni și tentative neautorizate asupra acestui site, incluzând fără a se limita la: utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informaţii în vederea comercializării lor, blocarea accesului, ş.a.m.d. vor fi pedepsite conform legii.

Nu sunt permise folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale („spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese. 

 

8. Comunicări

Utilizatorii Site-ului pot trimite comentarii, note, sugestii, idei sau observaţii cu privire la conţinutul şi structura Site-ului, respectiv pot adresa întrebări atât timp cât conţinutul acestora nu este ilegal, obscen, ameninţător, defăimător, care să afecteze viaţa privată, drepturile de proprietate intelectuală, ale SC Perform Media SRL sau ale unor terţe părţi, şi care nu conţin viruşi, derulează campanii politice/electorale, solicitări comerciale, scrisori în lanţ, mailinguri de masă, sau orice altă formă de spam. Nu puteţi folosi o adresă de e-mail falsă sau să vă asumați identitatea unei alte persoane sau entități. SC Perform Media SRL îşi rezervă dreptul, dar nu şi obligaţia, de a îndepărta sau edita o astfel de informaţie transmisă.

Prin trimiterea unei astfel de informaţii, dacă nu este altfel specificat, acordaţi SC Perform Media SRL şi partenerilor/afiliaţilor săi licenţa/dreptul gratuit, ne-exclusiv, perpetuu, irevocabil şi sub-licențiabil de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publică, traduce, deriva, distribui sau a le afişa pe orice fel de medii, în toată lumea. Acordaţi dreptul SC Perform Media SRL şi partenerilor/afiliaţilor săi de a utiliza numele pe care l-aţi trimis în conjuncţie cu informaţia, dacă aceştia vor decide astfel. Declaraţi şi garantaţi că deţineţi sau controlaţi toate drepturile cu privire la informaţiile transmise, că acestea sunt corecte şi că utilizarea acestora nu intra în contradicţie cu Termenii şi condiţiile de utilizare, că nu vor cauza daune către o terţă parte şi că veţi despăgubi integral SC Perform Media SRL sau partenerii/afiliaţii săi pentru toate cererile rezultate din informaţia astfel transmisă.

 

9. Minori

SC Perform Media SRL nu vinde produse şi/sau servicii care să fie cumpărate de către minori. SC Perform Media SRL poate vinde sau încasa contravaloarea unor produse/servicii destinate minorilor, dar achiziţionate de către un adult. Dacă sunteţi minor şi accesaţi un Site o puteţi face doar dacă sunteţi sub supravegherea unui părinte sau a tutorelui legal.

 

10. Politica de confidenţialitate

Vă rugăm să accesaţi şi secţiunea Confidenţialitate, care se aplică de asemenea accesului/vizitei dumneavoastră pe Site.

 

11. Legislaţie

Termenii şi condiţiile de folosire se supun legislaţiei române. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamaţiei la sediul SC Perform Media SRL. În cazul în care nu se poate ajunge la o înţelegere în termenul menționat mai sus, va fi considerată competentă instanţa judecătorească din aceeaşi structură administrativă cu sediul SC Perform Media SRL.